تشویق همکاران منظم و منضبط

به منظور حمایت و تشویق همکارانی که با رعایت مقررات بهداشتی و قوانین شرکت به خود و دِتال ارزش قائل می شوند شرایط تشویقی به صورت زیر برای آن ها در نظر گرفته شده است. شرایط زیر از اول مهرماه در نظر گرفته شده و در پرداختی این ماه لحاظ خواهد شد.

استفاه از ماسک هنگام تحویل سفارش از فروشگاه و تحویل به مشتری
عدم اعتراض مکرر به هر دلیل به اپراتورها و یا مسئولین
رعایت قوانین بهداشتی
رعایت ساعات کاری
عدم ترک کار بدون مرخصی
و سایر نکات انظباتی و بهداشتی

پس از بررسی و بنا به رضایت مشتریان و همکاران از شما مبلغ ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به صورت تشویقی به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.
همکارانی که تمامی مقررات فوق را رعایت کنند علاوه بر مبلغ تشویقی فوق مبلغ ۱۰۰ هزار تومان اعتبار دِتال نیز دریافت خواهند کرد.