بیمه شخص ثالث و بدنه اقساطی از بیمه ایران

همکاران محترم به اطلاع میرساند با هماهنگی به عمل آمده با نمایندگی بیمه ایران ، میتوانید جهت صدور بیمه ثالث با پیش پرداخت 30 تا 50 درصد و الباقی به صورت اقساط 5 ماهه ( با اخذ چک ) اقدام نمایید.
جهت صدور بیمه بدنه نیز تسهیلات ویژه ای درنظر گرفته شده است.
در صورت تمایل میتوانید با اخذ معرفی نامه از دِتال به بیمه مراجعه نمایید.